Kratochvíl, B. (2010). Současná středoškolská chemie z více pohledů. Chemické Listy, 104(8), 754. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4487