Hagarová, I. (2014). Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov. Chemické Listy, 108(10), 949–955. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/449