Kočí, V. (2014). Posouzení životního cyklu výroby epoxidové pryskyřice. Chemické Listy, 108(10), 967–975. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/452