Obsah čísla a tiráž. (2008). Chemické Listy, 102(4), 311–312. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4546