Beránek, M., Drastíková, M., & Palička, V. (2014). Nový koncept přípravy referenčních materiálů s heterozygotním genotypem pro molekulárně diagnostické účely. Chemické Listy, 108(9), 882–885. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/469