Košek, O., Vyskočil, J., & Jodas, B. (2014). Reálná molekulární vizualizace v hodinách fyziky a chemie na základních a středních školách. Chemické Listy, 108(9), 897–902. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/472