Inzerát. (2024). Chemické Listy, 118(5), 297. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4760