Benešová, E., & Kolská, Z. (2017). Kam nás tlačí jazyk český. Chemické Listy, 111(8), 485. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/50