Michaljaničová, I., Slepička, P., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2017). Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů. Chemické Listy, 111(8), 486–493. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/51