Podborský, V., Talandová, V., & Fabiánová, Z. (2017). Mikrosyntézy a analytická data pro databázi OPCW 1993–2016. Chemické Listy, 111(8), 494–501. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/52