Fraňková, S., & Synytsya, A. (2017). Metody diagnózy nádorových onemocnění plic a tlustého střeva. Chemické Listy, 111(8), 502–508. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/53