Libánský, M., Zima, J., Barek, J., & Dejmková, H. (2014). Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému jednorázových měrných cel s integrovanou uhlíkovou elektrodou. Chemické Listy, 108(3), 243–250. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/542