Spevak, A., & Hroboňová, K. (2014). Skupinovo-selektívny polymér s odtlačkom molekuly ako sorbent pre extrakciu kumarínov z liečivých rastlín. Chemické Listy, 108(3), 251–255. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/543