Hájek, M., Šedivý, P., Kovář, J., & Dezortová, M. (2017). Dynamická in vivo ³¹P MR spektroskopie člověka. Chemické Listy, 111(8), 516–523. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/55