Lázár, M., Lengyelová, M., & Imriš, I. (2014). Vitrifikácia popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu v plazmovom reaktore. Chemické Listy, 108(2), 148–155. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/555