Martiník, L., Drastichová, V., Horák, J., Jankovská, Z., Krpec, K., Kubesa, P., Hopan, F., & Kaličáková, Z. (2014). Spalování odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické Listy, 108(2), 156–162. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/556