Doležel, P., & Muselík, J. (2014). Využití Ramanovy spektroskopie pro studium mechanismů mísení práškových směsí. Chemické Listy, 108(2), 167–171. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/558