Zídková, J. (2014). Marten H. Hofker a Jan M. van Deursen (ed.): Transgenic Mouse (Methods and Protocols) Methods in Molecular Biology. Chemické Listy, 108(2), 176. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/560