Vetchý, D., Kopecká, M., Vetchá, M., & Franc, A. (2014). Modely in vitro – in vivo ve vývoji léčiv. Chemické Listy, 108(1), 32–39. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/569