Ősziová, H., Baková, A., & Birošová, L. (2017). Súvislosť medzi subinhibičnou koncentráciou biocídov a bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám pre kmeň Enterococcus faecalis. Chemické Listy, 111(8), 536–540. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/58