Rückerová, A., & Machotová, J. (2017). Vodou ředitelné nátěry s novými kovalentně vázanými retardéry hoření. Chemické Listy, 111(8), 541–544. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/59