Dalecká, M., Havelek, R., Královec, K., Brůčková, L., & Cahlíková, L. (2013). Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii nádorových onemocnění. Chemické Listy, 107(9), 701–708. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/614