Lépesová, K., Mackuľak, T., & Birošová, L. (2017). Vplyv odpadovej vody na vznik a šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám. Chemické Listy, 111(6), 374–380. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/71