Bureš, F. (2013). Dikyan-substituované akceptorní jednotky v push-pull chromoforech s vnitřním přenosem náboje. Chemické Listy, 107(11), 834–842. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/727