Beránek, M., Drastíková, M., Sirák, I., Paulíková, S., Vošmik, M., & Petera, J. (2013). Využití jednokapilárového obousměrného sekvenování pro genotypizaci TGFβ1 genu. Chemické Listy, 107(11), 880–884. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/734