Šlechtová, T., Kalíková, K., & Tesařová, E. (2013). Stanovení enantiomerů theaninu pomocí HPLC, porovnání metod detekce. Chemické Listy, 107(3), 228–232. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/746