Šebesta, M., Kolenčík, M., Matúš, P., & Kořenková, L. (2017). Transport a distribúcia syntetických nanočastíc v pôdach a sedimentoch. Chemické Listy, 111(5), 322–328. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/80