Lešková, A., Molnárová, M., & Fargašová, A. (2012). Biochemický pohľad na príjem, metabolizmus a toxické účinky zlúčenín arzénu na rastliny. Chemické Listy, 106(12), 1110–1115. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/800