Kočí, V. (2012). Hexabromcyklododekan a životní prostředí. Chemické Listy, 106(12), 1116–1121. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/801