Mužíková, Z., Káňa, J., Pospíšil, M., & Šebor, G. (2012). Fyzikálně-chemické vlastnosti butanol-benzinových směsí. Chemické Listy, 106(11), 1049–1053. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/815