Seilerová, L., Brusová, H., Kratochvíl, B., & Krejčík, L. (2012). Využití metod termické analýzy ve výzkumu a vývoji léčiv. Chemické Listy, 106(10), 890–895. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/828