Ulbrich, P., Füzik, T., Píchalová, R., Voráčková, I., & Ruml, T. (2012). Vyřešení struktury retrovirové částice jako klíč k inhibici HIV. Chemické Listy, 106(10), 911–919. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/831