Horák, J. (2012). Úvodník - O chlorované vodě a předvídavosti přírody. Chemické Listy, 106(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/850