Mužíková, Z., Kapasný, O., Káňa, J., Pospíšil, M., & Kolena, J. (2012). Charakterizace acetalů a etherů glycerolu – biosložek do motorových paliv. Chemické Listy, 106(9), 836–843. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/856