Koreňová, M., Stano, J., Mičieta, K., Barth, A., Nemec, P., & Blanáriková, V. (2012). Štúdium imobilizovanej a extracelulárnej dipeptidylpeptidázy IV Chelidonium majus. Chemické Listy, 106(9), 847–850. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/858