Drašar, P. (2012). Recenze: Nina Berova, Prasad Polavarapu, Koji Nakanishi, Robert W. Woody: Comprehensive Chiroptical Spectroscopy. 2 Volume Set. Chemické Listy, 106(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/863