Zachař, P. (2012). Česká společnost chemická a společnosti předcházející a příbuzné na území bývalého Československa. Chemické Listy, 106(7), 695–698. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/911