Barek, J. (2017). Výchova nové generace analytických chemiků. Chemické Listy, 111(3), 177. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/95