Filip, J., Gemeiner, P., Tomčík, P., & Tkáč, J. (2012). Mikrobiální biopalivové články – charakteristika a vývoj. Chemické Listy, 106(3), 158–165. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/958