Skalová, Š., Stávková, K., Hájková, A., Barek, J., Fischer, J., Wang, J., & Vyskočil, V. (2017). Působení genotoxického 2-nitrofluorenu a jeho metabolitů na DNA in vivo a sledování tohoto působení pomocí elektrochemických DNA biosenzorů in vitro. Chemické Listy, 111(3), 178–185. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/96