Smejkal, P., & Foret, F. (2012). Mikrofluidika v bioanalytické instrumentaci. Chemické Listy, 106(2), 104–112. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/996