Karpenko, V. a Norris, J. A. (2003) „Vitriol in the History of Chemistry", Chemické listy, 96(12). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2266 (Viděno: 3 únor 2023).