Smrčková, Š., Bindzar, J. a Halamová, M. (2015) „Jodované kontrastní látky jako polutanty vody", Chemické listy, 109(12), s. 898–907. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/270 (Viděno: 3 únor 2023).