Piana, F. a Pfleger, J. (2018) „Dielektrické vlastnosti poly[2-kyanoethyl(vinyl)etheru]", Chemické listy, 112(8), s. 564–570. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3158 (Viděno: 31 květen 2024).