„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(11), s. 797. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3221 (Viděno: 23 březen 2023).