Zelenka, J. (2019) „Kyselina mléčná jako signální molekula a její preventivní a terapeutický potenciál", Chemické listy, 113(2), s. 104–110. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3288 (Viděno: 27 březen 2023).