„Reklama" (2019) Chemické listy, 113(3). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3309 (Viděno: 25 květen 2024).