„Inzerát" (2019) Chemické listy, 113(3), s. 186. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3319 (Viděno: 23 březen 2023).