Veliká, B., Hubková, B., Mareková, M. a Kron, I. (2015) „Využitie UV/VIS spektroskopie pri stanovení antioxidačných vlastností hydroxybenzoových kyselín pri reakcii s peroxonitritom", Chemické listy, 109(7), s. 535–538. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/347 (Viděno: 4 červen 2023).