„Reklama" (2020) Chemické listy, 114(1). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3514 (Viděno: 21 červen 2024).